Prieks dāvāt prieku

Prieks dāvāt prieku

Novembrī ir daudzas svinamas atceres dienas – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena  (18.novembris), Lāčplēša diena (11.novembiris), Mirušo piemiņas diena (Svecīšu vakars), Ceļu satiksmē bojā gājušo piemiņas diena (25.novembris), Pasaules laipnības diena ( 14.novembris), kā arī mūsu tautas gadskārtu svētki – Mārtiņdiena (10.Novembris), Katrīnas diena  (25.Novembris), Andreja diena (30.novembris) un šogad arī Pirmā Advente. Darbīgs un dažādām aktivitātēm bagāts mēnesis.
Mūsu “Rūķīšu” grupu uzrunāja sieviešu organizācijas “Ērberģietes” vadītāja Guna Baltace, vai mēs gribētu iepriecināt mūsu pagasta vientuļos iedzīvotājus, gatavojot tiem Pirmās Adventes apsveikumus. Mēs esam ar atvērtu sirdi, un mūsu mazie Rūķi tāpat. Visas lietas jādara laicīgi, tāpēc “Rūķīšu” grupa ķērās pie darba. Mums bija Rūķi – mākslinieki, kuri ar ausu tīrāmo kociņu un guašu krāsām radīja vainagu, Rūķi – rakstītāji, kuri rakstīja vēstījumu “Gaišus svētkus!”,  Rūķi – floristi, dekoratori. Tas bija mūsu kopdarbs. Ir katram roka jāpieliek, lai darbs uz priekšu iet…Mums uzticēto daļu mēs esam beiguši, tagad  “Ērberģietes” varēs turpināt savu ieceri īstenot līdz galam – apsveikumu nogādāt līdz adresātam. 
 Mazzalves pamatskolas “Rūķīšu” grupas sadarbība ar sieviešu nevalstisko organizāciju “Ērberģietes” bija lieliska. Mīļš un sirsnīgs paldies par piedāvājumu, tas mūsu bērniem attīstīja daudzus tikumus un vērtības – darba kultūru, atbildību, līdzjūtību, ģimeniskumu, pieklājību, uzņēmību, laipnību, centību. Sirds gaišu, labu domu pilnu šo Adventes gaidīšanas laiku!