Projekta “Skola2030” konference Ādažos

Projekta “Skola2030” konference Ādažos

18.augustā Ādažos norisinājās viens no vērienīgākajiem notikumiem izglītībā –  “Skola2030” izglītības konference, lai visām projekta “Skola2030” pilotskolām pateiktos par padarīto un smeltos jaunas idejas jaunajam mācību gadam. Konferences nosaukums “Mūsu skola katram skolēnam” nesa tās galveno ideju un vēsti, ka skolai jābūt vietai, kur katrs bērns neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura var justies droši un saņemt atbalstu, lai mācītos. Konference vienlaikus norisinājās Ādažu vidusskolā, Ādažu sākumskolā un Ādažu Kultūras centrā un tajā piedalījās ap 1000 skolotāju un vadības komandas pārstāvju, kuri piedalījās aprobācijā, kā arī pašvaldību pārstāvju, kuri atbalstījuši pilotskolu komandas un kuru loma šajā procesā bijusi ļoti nozīmīga.

Konferencē piedalījās arī Mazzalves pamatskolas komanda, jo mazzalvieši jau trīs gadus kā pilotskola iesaistās jaunā izglītības satura veidošanā un aprobācijā. Šai vērienīgajā izglītības forumā vienu no darbnīcām vadīja, dalījās pieredzē par tēmu “Individualizēti uzdevumi un to vērtēšanas kritēriju piemēri latviešu valodas un literatūras stundās” Mazzalves pamatskolas skolotāja Daiga Pabērza. Pagājušajā gadā savā pieredzē dalījās arī dabaszinību skolotāja Anda Freimane un matemātikas skolotāja Silvija Ivanova.

Konferences noslēgumā pedagogus uzrunāja valsts prezidents Levits, izglītības ministre Šuplinska un citas amatpersonas, augstu novērtējot projektā padarīto un pateicoties pilotskolu kolektīviem par ieguldīto darbu. Arī Mazzalves pamatskola saņēma Pateicības rakstu

Žanna Miezīte