Projekts “Zaļie pirkstiņi”

Projekts “Piederības salas meklējot”

Projekts “Ko sēsi, to pļausi”

Projekts “Bērnu žūrija”

Projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”

Projekts “Tu neesi viens”

Projekts “Latvijas skolas soma”

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (nr.8.3.5.0/16/I/001)

Projekts “Dzīvo vesels Neretas novadā” (nr. 9.2.4.2./16/I/034)

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (nr.8.3.2.2./16/I/001)

Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (nr. 8.3.1.1./16/I/002)

Projekts “Neretas novads- mūsu mājas”

Projekts “Erasmus+”

Projekts “Pumpurs”

Projekts “Esi sadzirdēts”