Puse skolēnu mācību semestri pabeidz  ar teicamām un labām sekmēm

Puse skolēnu mācību semestri pabeidz ar teicamām un labām sekmēm

Klāt ir 2020./2021.mācību gada 1.semestra noslēgums. Semestris nav bijis viegls ne skolēniem, ne skolotājiem, ne skolēnu vecākiem, jo divus mēnešus nācies mācīties attālināti. Tas prasa no skolēniem prasmi plānot savu laiku, organizēt savu mācību darbu, daudz mācīties patstāvīgi. Skolotājiem nākas plānot stundas tā, lai nepārslogotu skolēnus, tai pašā laikā nodrošinātu plānotās vielas apguvi. Saziņa tiešsaistē ne visiem skolēniem ir kvalitatīvi pieejama. Skola jau ir atbalstījusi ģimenes, piešķirot uz laiku skolas planšetes un datorus skolēniem, īpaši daudzbērnu ģimeņu bērniem. Bet visas problēmas vēl arvien nav atrisinātas, jo ik pa brīdim kādam problēmas ar internetu vai datora bojājums.

Pedagoģiskās padomes sēdē izvērtējot mācību sasniegumus, skolotāji atzinīgi novērtēja daudzu skolēnu mērķtiecību un uzņēmību. 3 skolēni – Niks Linmeijers (9.kl.), Zanda Zariņa (8.kl.) un Zane Dubinska (3.kl.) – semestri beidza ar Zelta liecību, t.i., viņu vidējais mācību sasniegumu vērtējums ir 9 un augstāk. 12 skolēni saņēma Sudraba liecības – Mareks Dobrovoļskis (9.kl.), Viktorija Baltace un Amanda Osipova (8.kl.), Paula Bubina, Kristena Kučinska, Patrīcija Lisovska, Agnija Misūne (5.kl.), Elīna Koklevska un Karīna Pauniņa (4.kl.), Sabīne Grīnberga (3.kl.), Ernests Baltacis un Gustavs Bubins (2.kl.) Viņiem vidējais vērtējums 8 un augstāk. Bronzas liecību arī saņēma 13 skolēni – Jogita Rutka (9.kl.), Ingus Rusiņš (8.kl.), Ralfs Dobrovoļskis, Elija Gabuža, Ingars Jalovčuks un Amanda Lokesa (7.kl.), Ernestīne Baltace, Kristiāns Bardi un Krista Kubliņa (6.kl.), Ralfs Renārs Pilmanis (5.kl.), Markuss Puriņš (4.kl.), Lūkass Vitkovskis – Kaktiņš (3.kl.) un Keilija Kuzņecova (2.kl.). Šo skolēnu vidējais vērtējums 7 un augstāk. Īpašs prieks par Toma Lomagas uzcītību un centību. Viņš saņēma Cerību liecību, jo spējis pēc atgriešanās no Anglijas dažu mēnešu laikā iejusties klases kolektīvā, apgūt latviešu valodas gramatikas līkločus un sekmīgi tikt visiem līdzi.

Puse skolēnu mācību semestri pabeidza ar teicamām un labām sekmēm. Žēl, ka šogad nevarēsim pateikties bērniem un viņu vecākiem tradicionālajā svinīgajā pieņemšanā pie direktora valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ, bet tas nemazina mūsu lepnumu par saviem audzēkņiem un atbalstošajām ģimenēm.

Žanna Miezīte