Putnēni atstāj ligzdu

Putnēni atstāj ligzdu

Pavasara izskaņā pēc eksāmeniem skolās izlaidumu laiks. Putnēni atstāj ligzdu – savas vecāku mājas, savu pirmo skolu, lai sāktu patstāvīgu skološanos nākamajās izglītības iestādēs. Mazzalvieši šogad sekmīgi kārtoja eksāmenus. Zanda Zariņa un Amanda Osipova angļu valodas eksāmenā saņēma augstāko novērtējumu – 10 balles. Skolu absolvējot, izlaidumā saņēma arī Atzinības rakstus par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem Zanda Zariņa, par labiem sasniegumiem mācībās -Viktorija Baltace, Amanda Osipova, Ingus Rusiņš. Par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu novada olimpiādēs atzinību saņēma Zanda Zariņa (2.vieta ķīmijas, 2.vieta latviešu valodas olimpiādēs, savulaik Zanda bija 3.vietā valsts atklātajā matemātikas olimpiādē), Viktorija Baltace (2.vieta novada bioloģijas olimpiādē) un Amanda Osipova (3.vieta novada bioloģijas olimpiādē). Jaunieši bija atbildīgi un sabiedriski aktīvi. Atzinību izpelnījās Ingus Rusiņš, kurš bieži uzstājās skolas pasākumos, piedalījās ar skatuves runas priekšnesumiem.

Mazzalves pamatskolas kamīnzālē, kura bija īpaši saposta svētkiem, direktora, pagasta vadītājas, skolotāju, klases audzinātājas, skolasbiedru un, protams, vecāku sveicienus un laba vēlējumus un savu pirmo nopietno izglītības dokumentu saņēma 6 Mazzalves pamatskolas absolventi. – 6 putnēni atstāj ligzdu. Lai veiksmīgs tālais lidojums! Lai piepildās sapņi!