Sācies jaunais mācību gads

Sācies jaunais mācību gads

Pēc darbīgās vasaras 1.septembrī Mazzalves pamatskolas pagalmā zem trīssimtgadīgā ozola pulcējās skolas darbinieki, 108 skolasbērni un viņu vecāki. Svinīgajā brīdī skolas saime tika iepazīstināta ar  deviņiem 1.klasē mācības uzsākušajiem skolēniem un 10 obligāto izglītību uzsākušajiem piecgadniekiem. Kā piederības zīme katram pirmklasniekam tradicionāli 1.septembrī tiek dāvāta sarkana cepurīte ar skolas logo. Sveicām arī darbu Mazzalves pamatskolā šogad uzsākušos 3 pirmsskolas pedagogus Elitu Ziemeli, Benitu Ziemeli un Līgu Rutku un skolotāja palīgu Anci Brāzmu. 

Pēc svinīgā pasākuma vecāki pulcējās uz ikgadējo vecāku sapulci. Direktors un pagasta pārvaldes vadītāja informēja par aktualitātēm skolā, pagastā. Skolas vadība pateicās darbīgajai pagājušā gada skolas padomei un tās priekšsēdētājai Gunai baltacei. Tika ievēlēta jaunā skolas padome.

Skolas padomi arī turpmāk vadīs Guna Baltace, līdzpriekšsēdētāja būs Inga Lapiņa. Skolas padomē vēl tika ievēlēti Agnese Dubinska, Evelīna Jaudzema. Līva Drevinska, Inna Turoka, Zintis Milaičikovs, Dita Gadišķe, Ligita Eļļuka, Violeta Šturnehebere, Guntis Bubins un Silvija Zariņa.

Veiksmi mums visiem jaunajā mācību gadā!