Sākumskolēni skatās skolas teātra ģenerālmēģinājumu

Sākumskolēni skatās skolas teātra ģenerālmēģinājumu

Mazzalves pamatskolas teātra pulciņa bērni 21.aprīlī piedalīsies ikgadējā skolu teātru saietā Kurmenē ar Anitas Grīnieces izrādi “Rūķīša pavasaris” par to, kā Rūķītis gaida pavasari. Pirms atbildīgās uzstāšanās režisore Silvija Lisovska 20.aprīlī aicināja 1.-3.klašu skolēnus noskatīties ģenerālmēģinājumu un izvērtēt savu skolasbiedru gatavību rādīt izrādi plašam skatītāju lokam.

Izrāde mazzalviešiem ļoti patika, jo īpaši košie tērpi, jaukās muzikālās starpspēles un pārliecinošais tēlojums. Visvairāk skatītājiem patika mazās Rūķītes (Esmeralda Radionova) skaidrā dikcija un labā iejušanās lomā, kā arī dusmīgā Sirseņa (Dāniels Baltacis) atraktivitāte. Savos tēlos labi iejutās arī Kaķenīte (Agnija Misūne) ar Kaķēnu (Annika Eļļuka), Laumiņa (Paula Bubina). Kaut arī tās nebija galvenās lomas,  skatītājiem patika arī Kovārnis (Dace Krotova), Žagata (Kristena Kučinska), Ziema (Patrīcija Lisovska), Cīrulis (Renārs Pilmanis), Pūce (Agnese Brokāne).

Paldies režisorei, teātra mākslas skolotājai Silvijai Lisovskai par jauko iestudējumu!