Salienas un Ērberģes kopienas stiprinās piederības izjūtu Sēlijai

Salienas un Ērberģes kopienas stiprinās piederības izjūtu Sēlijai

Lai saliedētu etniski un lingvistiski atšķirīgos Sēlijas austrumus un rietumus, vienlaikus uzsverot to kopīgo vēsturiskās zemes vēsturi, kopienu sadarbības tīkls šajā pusgadā īsteno mazākumtautību programmas projektu “Piederības salas meklējot”.

Saliena Latgales plānošanas reģionā un Ērberģe Zemgales plānošanas reģionā ir ģeogrāfiski pretējas Sēlijas kopienas. Abi šie ciemi ir attālas lauku apdzīvotas vietas – no novada administratīvā centra Daugavpils Saliena atrodas 30 km attālumā, Ērberģe no Aizkraukles 45 km. Lai arī starp šīm vietām ir 150 kilometru attālums, tās saista kopīga Sēlijas vēsture.

Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” rīko divus jauniešu pieredzes apmaiņas braucienus. 23. februārī Salienas vidusskola uzņems Mazzalves pamatskolas jauniešus pasākumā “Pār draudzības tiltu Salienā”, lai lekcijās un āra aktivitātēs apzinātu savu vietu Sēliju. Savukārt pavasara pasākumā “Zem dižozola Ērberģē” salienieši dosies uz Mazzalves pagasta Ērberģi.

Pasākuma laikā skolēni uzzinās par Sēlijas vēsturi  no 12. gadsimta līdz mūsdienām. Brīvdabas spēlē tiks meklētas 38 Sēlijas kopienu identitātes zīmes, lai katru no vietām atzīmētu Sēlijas kopienu kartē. Pēc pusdienām jaunieši diskutēs par pilsoniskās līdzdalības iespējām un pārrunās medijpratības nozīmi. Katrai skolai tiks dāvinātas divas latviešu vēsturisko zemju sienas kartes.

Plašāka sabiedrība par Salienu un Ērberģi varēs uzzināt četros videostāstos, kuros par dzīvi savā pagastā stāstīs divas ģimenes no katras kopienas. Par to, vai šajās vietās cilvēki izjūt piederību Sēlijai, palīdzēs noskaidrot medijpratības anketa. To ikviens Sēlijas iedzīvotājs var aizpildīt tiešsaistē.

Šāda pozitīva sadarbība Sēlijas kopienu starpā novērojama arvien biežāk. Pērnā gada februārī Salienas kultūras namā notika Sēlijas kopienu diena, kurā ieradās viesi no daudzām vietām Sēlijas vidienē. Septembrī Vecsalienas muižā notika Ražas svētki, kuros ieradās Ērberģes muižas gidu grupa. Savukārt Vecsalienas muižas pārstāvji Ērberģē viesojās 2023. gada jūlijā Marijas tilta svētkos.

Projektu “Piederības salas meklējot” īsteno biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Aktivitātes tiek īstenotas “Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programmas” ietvaros līdz 2024. gada 31. maijam.

Informāciju sagatavoja:              Jānis Dzimtais
                                                         kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas”
                                                         sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists
                                                         info@selija.com