Sarunas ar policijas darbinieku

Sarunas ar policijas darbinieku

30.novembrī Mazzalves pamatskolā viesojās Aizkraukles policijas nepilngadīgo lietu inspektore Zīmele. 7.-9.klašu skolēniem bija saruna par tipiskākajiem likumpārkāpumiem skolās – mobings, morāla un fiziska  citu aizskaršana, svešu mantu piesavināšanās, smēķēšana. Inspektore atgādināja, ka par šiem pārkāpumiem atbildība iestājas jau no 14 gadiem. Individuāli un pa grupām inspektore izrunāja sasāpējušos jautājumus, brīdināja par sekām, ja šādi pārkāpumi tiks konstatēti.