Šis laiks piespiež mācīties visiem

Šis laiks piespiež mācīties visiem

Attālinātā mācīšanās turpinās. Ārkārtējā situācija un ar to saistītās rīcības tika pagarinātas līdz 12.maijam.Visticamāk tā arī tiks noslēgts mācību gads. Vērtējumus skolēni saņems, summējot sasniegumus gan pirms covid -19 izraisīto mācīšanās pārmaiņu laikā, gan attālinātās mācīšanās procesā pārbaudījumos gūtos vērtējumus. Vēl nav skaidrs arī jautājums par eksāmeniem 9. klases audzēkņiem. Viss atkarīgs, cik ātri izkļūsim no ārkārtējās situācijas.

Par spīti visam mācības notiek. Notiek attālināti. Šāda darba organizācijas forma bez šaubām prasa ļoti lielu slodzi gan sagatavošanās procesā, gan darbu vērtēšanā, jo ir neierasta. Bet ir arī ļoti labs moments – iespēja sarunāties ar katru skolēnu individuāli – palielīt, pamudināt, atbalstīt, kas ikdienā ne vienmēr ir iespējams lielās steigas un aizņemtības dēļ. Tagad skolēni (īpaši jaunāko klašu bērni) neskaitāmas reizes sazinās  ar saviem skolotājiem, lai uzprasītu nesaprotamo, lai palūgtu padomu, kā piekļūt uzdevumam vai kā to nosūtīt skolotājam. Starp lielākajiem izaicinājumiem skolotāji min: prasmes paredzēt pietiekamu darba apjomu vienai stundai; izveidot interesantu, lietderīgu un saturīgu darbu, kuru skolēns pildīs patstāvīgi; panākt skolēnu atsaucību, ieinteresētību un atbildību; kā arī pilnveidot IT zināšanas. Skola aicina gan vecākus, gan skolēnus sazināties ar skolotājiem, ja paliek kas neskaidrs. Bet ir ļoti svarīgi katram saprast, ka attālinātā mācīšanās nemaina darba režīmu, mainās tikai darba organizācijas forma. Mācības attālināti nav brīvdienas. Ir jāmācās, un tā ir visu mūsu atbildība – gan skolotāju, gan skolēnu, gan skolēnu vecāku. Skološanos atbalsta arī televīzija – tapis izglītojošais TV kanāls “Tava klase”, ko skolotāji atsevišķos gadījumos skolēniem lūdz skatīties, un arī tas ir viens no attālinātās mācīšanās veidiem.

Skola vairāk vai mazāk sekmīgi cenšas risināt arī sasāpējušo nepietiekamas jaudas un novecojušo datoru un viedierīču  problēmu – skolēniem uz attālinātās mācīšanās laiku tiek nodoti lietošanā skolas datori. Visiem skolēniem ir nodrošināta piekļuve jaunākajām Microsoft Office lietotnēm “online” režīmā un datu glabātuvei OneDrive “mākonī”. Papildus no IZM projektā saņemtajai datorplanšetei Mazzalves pamatskola no saviem līdzekļiem ir iegādājusies 10 jaunus planšetdatorus, kuros skolā tika instalēta pašlaik tiešsaistes nodrošināšanai ļoti nepieciešamā platforma ZOOM un cita skolēniem mācībām nepieciešamā programatūra, kuri attālinātās mācīšanās laikā tiek izsniegti daudzbērnu ģimeņu skolēniem, kur dažreiz ar vienu datoru jāpaspēj izpildīt uzdotie uzdevumi 3 un pat 4 bērniem

Beidzoties ārkārtējai situācijai, datori tiks atgriezti skolā un ar tiem būs iespējams strādāt klasēs, dažādojot mācību metodes un pilnveidojot datorprasmes.

Šai sarežģītajā laikā visi esam spiesti mācīties un apgūt jaunas prasmes – gan skolotāji, meklējot labākās platformas darbam ar skolēniem attālināti, gan skolēni, pildot uzdevumus un reizē ļoti straujiem soļiem apgūstot jaunas iemaņas, īpaši datorzinībās, gan vecāki, īpaši jaunāko klašu bērnu mammas un tēti, palīdzot bērniem tikt galā ar izaicinājumiem un paši mācoties līdzi.

Lai mums visiem šis laiks ir arī kā jaunu, līdz šim neapgūtu prasmju veidošanas laiks. Viss iemācītais dzīvē noder! Vēlu izturību, pacietību un savstarpēju sapratni!