,,Skaļās lasīšana” Pļaviņās

,,Skaļās lasīšana” Pļaviņās

1.jūnijā Pļaviņu bibliotēkas skaistajās un omulīgajās telpās notika novada ,,Skaļās lasīšanas” pasākums.

Tajā piedalījās 16 paši labākie 5. klašu novada lasītāji, starp tiem arī mūsu skolas skolniece Zane Dubinska. Skolēni lasīja fragmentus no ļoti dažādām jaunākajām grāmatām, un visi bija labi sagatavojušies. Zane lasīja fragmentu no K. Randelas grāmatas ,,Sofija, čells un Parīzes jumti.” Fragmenta saturs labi sasaucās ar Zanes ikdienu, jo grāmatas galvenā varone Sofija tāpat kā Zane koncertā iepazīst mūzikas burvību, kas ietekmē visu viņas turpmāko izaugsmi. Zane saņēma avīzes ,,Staburags” balvu.

Kā vislabāko lasītāju- novada pārstāvi uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizēto valsts konkursu izvirzīja Neretas skolas 5.klases skolēnu Arni. Lai viņam veicas!

Biju ļoti priecīga par uzaicinājumu piedalīties šajā konkursā un par Zanes veikumu!

Daiga Pabērza