Skolā viesojas pašvaldības policija

Skolā viesojas pašvaldības policija

Mazzalves pamatskolā 13.februārī uz sarunu par pašvaldības policijas pienākumiem, par dministratīvajiem pārkāpumiem un sodiem 6.-9.klašu skolēnus aicināja Aizkraukles novada pašvaldības policijas darbinieki. Jaunieši sarunā sākumā iesaistījās visai pasīvi, bet laika gaitā interese pieauga. Skolēniem īpašu interesi izraisīja pašvaldības policijas ekipējuma demonstrējumi.

Paldies pašvaldības policijai par preventīvo darbu!