Skolas dzimšanas diena

Skolas dzimšanas diena

Šonakt uzsniga sniegs. Balts, gaidīts, jo… šogad pirmais.  Tā ir dabas dāvana skolai. Cik balts un tīrs bija šis rīts, tik balta un bagāta ir mūsu skola.

Šogad  skola svin 91. dzimšanas dienu.  Svinības klusākas, jo vēl arvien daudz ierobežojumu, vēl arvien Latvijā pandēmija. Bet svētkus svinējām, ievērojot visus  valstī noteiktos ierobežojumus. Skolas direktors Aivars Miezītis uzrunāja skolēnus, stāstot par skolas svarīgākajiem vēstures notikumiem. Aicināja katram būt lepnam, ka mācās skaistā, senatnes elpu vēstošā Mazzalves pamatskolā, aicināja justies lepniem, ka ir Mazzalves pamatskolas skolēni.

 Lepni jūtas  arī mūsu bijušie skolēni, kuri vienmēr ir gaidīti skolā, tāpēc  savas pirmās skolas durvis ver bieži. Arī skolas dzimšanas dienā.

Dzimšanas dienu svinot, skolas vestibilā iededzām svētku sveces, daudzi skolēni starpbrīžos paskandināja veco, bet vēl neaizmirsto skolas zvanu. Goda vietā bija arī skolas karogs. Un tad jau  skolotājas Sarmītes Garoles pavadījumā ieskanējās skolas dziesma, kurā ir mīļas rindas:,, Mazzalves skola – bērnības laiks,  mūsu dziesma šodien tev skan.’’  Skolēni dziedāja no sirds, ar cieņu un  domāja arī par labu stāju dziesmas laikā. 9.klases skolēns Ingus Rusiņš visus skolēnus un skolotājus pārsteidza ar negaidītu konfeti salūtu. Kamēr skolēni priecājās par salūta mirdzumu, tika ievests svecītēm rotātais kliņģeris. Garšīgo kliņģeri baudīja visi skolas un bērnudārza bērni.

Pēc pasākuma jaunāko klašu skolēni uzdeva jautājumu:,, Kad skolai vēl  būs dzimšanas diena?’’ Atbilde skaidra – 2022. gadā.