Skolas padome 2023./2024.m.g.

 • 1-3gad.bērnu vecāku pārstāvis –Signe Krievāne
 • 3-4gad. bērnu vecāku pārstāvis – Laura Letkovska
 • 5-gad.bērnu vecāku pārstāve –Māra Sirsniņa – Valaškeviča
 • 6-gad.bērnu vecāku pārstāve – Inga Lapiņa
 • 1.kl.vecāku pārstāve – Agnese Dubinska
 • 2.kl.vecāku pārstāvis – Liene Kudule
 • 3.kl.vecāku pārstāve – Diāna Baltace
 • 4.kl.vecāku pārstāve – Dana Ozola
 • 5.kl.vecāku pārstāve – Guna Baltace (padomes priekšsēdētāja)
 • 6.kl.vecāku pārstāvis – Zintis Milaičikovs
 • 7.kl.vecāku pārstāvis –  Solveiga Koklevska
 • 8.kl.vecāku pārstāve –  Daira Stanga
 • 9.kl.vecāku pārstāvis – Dangola Linmeijere
 • Sākumskolas skolotāja – Vita Zeltiņa
 • Pamatskolas skolotāja – Silvija Lisovska
 • Skolas direktors – Aivars Miezītis
 • Pašvaldības pārstāvis – Zeltīte Odiņa
 • Direktora vietniece izgl. jomā – Ludmila Roze
 • Skolēnu padomes priekšsēdētāja – ________________