Skolas padome 2022./2023.m.g.

 • 1-3gad.bērnu vecāku pārstāvis –Dita Gadišķe
 • 3-4gad. bērnu vecāku pārstāvis – Madara Ritere
 • 5-gad.bērnu vecāku pārstāve –Loreta Svetiņa
 • 6-gad.bērnu vecāku pārstāve – Agnese Dubinska (padomes pr-tāja)
 • 1.kl.vecāku pārstāve – Liene Kudule
 • 2.kl.vecāku pārstāvis – Santa Garbunova
 • 3.kl.vecāku pārstāve – Dana Ozola
 • 4.kl.vecāku pārstāve – Guna Baltace (padomes priekšsēdētājas vietniece) 5.kl.vecāku pārstāvis – Zintis Milaičikovs
 • 6.kl.vecāku pārstāve – Kristīne Dunska
 • 7.kl.vecāku pārstāvis –  Janīna Krotova
 • 8.kl.vecāku pārstāve –  Svetlana Busigina
 • 9.kl.vecāku pārstāvis – Guntis Bubins
 • Sākumskolas skolotāja – Vita Zeltiņa
 • Pamatskolas skolotāja – Silvija Lisovska
 • Skolas direktors – Aivars Miezītis
 • Pašvaldības pārstāvis – Zeltīte Odiņa
 • Direktora vietniece izgl. jomā – Žanna Miezīte
 • Skolēnu padomes priekšsēdētāja – ________________