Skolas padome 2021./2022.m.g.

 • 1-3gad.bērnu vecāku pārstāvis – Guna Baltace (padomes priekšsēdētāja)
 • 3-4gad. bērnu vecāku pārstāvis – Raitis Lapiņš
 • 5-gad.bērnu vecāku pārstāve –Agnese Dubinska
 • 6-gad.bērnu vecāku pārstāve – Evelīna Jaudzema 
 • 1.kl.vecāku pārstāve – Līva Drevinska
 • 2.kl.vecāku pārstāvis – Inga Lapiņa
 • 3.kl.vecāku pārstāve – Inna Turoka
 • 4.kl.vecāku pārstāve – Zintis Milaičikovs
 • 5.kl.vecāku pārstāvis – Dita Gadišķe
 • 6.kl.vecāku pārstāve – Ligita Eļļuka
 • 7.kl.vecāku pārstāvis –  Violeta Šturinhbere
 • 8.kl.vecāku pārstāve –  Guntis Bubins
 • 9.kl.vecāku pārstāvis – Silvija Zariņa
 • Sākumskolas skolotāja – Vita Zeltiņa
 • Pamatskolas skolotāja – Silvija Lisovska
 • Skolas direktors – Aivars Miezītis
 • Pašvaldības pārstāvis – Zeltīte Odiņa
 • Direktora vietniece izgl. jomā – Žanna Miezīte
 • Skolēnu padomes priekšsēdētāja – Zanda Zariņa