Skolēni izzina sevi

Skolēni izzina sevi

Mazzalves pamatskola ir iesaistījies ESF projektā „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106), kura ietvaros 8.aprīlī un 29.aprīlī notika nodarbība ar psiholoģi Ilzi Ābelnieci un izaugsmes treneri Mairu Dzeni “Izzini sevi – saproti citus!” To  apmeklēja Mazzalves pamatskolas 7.-9.klašu skolēni.

Psiholoģe Ilze Ābelniece sniedza arī konsultāciju, kā pārvarēt depresiju, kā rīkoties psiholoģiskās krīzes situācijās.

Žanna Miezīte