Skolēni mācās eksperimentējot un diskutējot

Skolēni mācās eksperimentējot un diskutējot

Mazzalves pamatskola aktīvi iesaistījusies ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Pirmsskolā jauno kompetencēs balstīto saturu apgūst jau otro mācību gadu, bet pamatskolā jaunās kompetences šajā mācību gadā apgūst 1., 4., un 7.klasēs. Līdz ar skolēniem mācās arī skolotāji, piedaloties dažādos kursos un semināros (pēdējā laikā, protams, attālināti). Mūsu novadā ir paveicies, ka jau ilgāku laiku varam mācīties klātienē, kopā skolēni var diskutēt par dažādām jomām, argumentēt savus spriedumus, veikt eksperimentus, izvērtēt sasniegto, kas ir būtiskākās iezīmes jaunā mācību satura apguvē.

Jau pirmsskolā bērni mācās sadarboties, mācīties pāros un grupās. Katru dienu bērni iet ārā, vēro dabā notiekošos procesus, iepazīst apkārtni. Ikdienā apgūst pašapkalpošanās iemaņas. Bērni labprāt kopā ar skolotājām eksperimentē.

Arī sākumskolā skolēni paralēli lasīt, rakstīt un rēķināt pamatprasmju apguvei  daudz vēro, eksperimentē, diskutē, argumentē savas domas.

7.klases skolēni ar šo mācību gadu apgūst jaunus mācību priekšmetus – teātra māksla, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, sports un veselība. Skolēni mācās mācīties, izprast apgūstamo prasmju jēgu un izmantojamību ikdienas dzīvē.

Žanna Miezīte