Skolēni sakārto vidi

Skolēni sakārto vidi

Mazzalves pamatskolā jau aizvadītajā mācību gadā īstenojām Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, lai novērstu vai vismaz mazinātu atstumtību skolēnu vidū. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 9. klasei. Izsludinātajā projektu konkursā 3 projektu konkurencē pagājušajā gadā uzvarēja biedrība “Upmales mantinieki” ar projektu “Neretas novads – mūsu mājas”; visa mācību gada garumā biedrība organizēja dažādus pasākumus skolu jauniešiem un īpaši tiem, kuri ir iesaistīti projektā – bija kopīga darbošanās sienu apgleznošanā, teātra izrāžu apmeklēšana, ekskursijas uz interesantām saimniecībām. Pavasarī bija paredzēta talka mežā, draudzības un sadarbības diena ar radošajām darbnīcām un erudīcijas spēli, bet Covid-19 epidēmijas dēļ pavasarī neizdevās realizēt.

Pēc ilgāka pārtraukuma 3.augustā Mazzalves pamatskolas skolēnu grupa pulcējās pie skolas, lai dotos sakārtot ceļmalu, tā realizējot projektā “Neretas novads – mūsu mājas” paredzēto sakopšanas talku. Skolēni kopā ar skolotāju Silviju Ivanovu ar patiesu ieinteresētību sakopa parkam pieguļošo teritoriju un bija gandarīti par padarīto. Pēc labi padarīta darba, protams, desiņu cepšana ugunskurā un jautra tērzēšana, sarunas par vasarā piedzīvoto, jo kādu brīdi jaunieši nebija baudījuši kopābūšanas priekus.

 

 

Paldies par veikumu!

Žanna Miezīte