Skolēniem par psiholoģisko un seksuālo veselību

Skolēniem par psiholoģisko un seksuālo veselību

Jau ierastas katru gadu Mazzalves pamatskolā ir biedrības “Papardes zieds” jauniešu viesošanās un nodarbības. Arī šoruden skolā izglītības nodarbības vadīja veselības veicināšanas konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un atkarībām, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes. Šoreiz Mazzalves pamatskolas skolēni runāja par pubertāti un par atkarībām. Nodarbībās tika izsniegti tēmai atbilstoši informatīvie materiāli. Nodarbības tika organizētas vidē, kas rada neformālu atmosfēru, t.i., sēžot aplī, lai visi dalībnieki atrastos vienā līmenī. Pedagogs nodarbībās nepiedalījās, lai radītu maksimāli brīvu un atvērtu atmosfēru. Nodarbībā “Pubertāte” grupas tika dalītas pēc dzimuma, lai radītu mazāku mulsumu, kad tiek pārrunātas ķermeniskās pārmaiņas. Pārējās nodarbības notika, nedalot tās pēc dzimumiem. Vadītāji runāja ar grupu par grupai interesējošiem jautājumiem un tāpēc nodarbībā varēja pieskarties arī jautājumiem, kas iepriekš nav bijuši paredzēti. Atbilstoši situācijai nodarbības vadītājs piemēroja aktivitātes, lai sasniegtu noteikto nodarbības mērķi. Izmantojot projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” iespējas un finansējumu, Mazzalves pamatskolas skolēni uzzināja ko vairāk par psiholoģisko un seksuālo veselību, pārrunāja lietas, kuras varbūt kautrējas izrunāt ar vecākiem vai skolotājiem.