Skolēnu koncerts Ģimeņu dienā

Skolēnu koncerts Ģimeņu dienā

15.maijā Ģimeņu dienu Mazzalvē svinēja ar sirsnīgu skolēnu sagatavotu koncertu Mazzalves pamatskolas kamīnzālē. Vecāku, vecvecāku, lielo brāļu un māsu pilnajā zālē uzstājās gan skolas dramatiskais kolektīvs (vadītāja Silvija Lisovska) ar fragmentiem no pašu sarakstītām lugām par pavasari un par to, kas notiek, ja pazūd māmiņa, gan 1.-4.klašu deju kolektīvs (vadītāja Silvija Ivanova) ar rotaļdejām, gan meitenes, kuras apgūst klavierspēli (skolotāja Marika Cielava).

Vecāku kupli apmeklētajā koncertā pēc divu gadu pauzes pandēmijas dēļ beidzot bija iespēja redzēt un dzirdēt tiešām talantīgus, daudz ko iemācījušos skolasbērnus. Ar aplausiem klausītāji uzņēma koncerta vadītājus Kristu un Kristiānu (viņiem šī bija pirmā pieredze), skaļi uzgavilēja mazajiem dejotājiem (tiem arī šī bija pirmā uzstāšanās), aplausi nerima pēc Zandas, Elīnas, Sabīnes, Annikas klavierspēles priekšnesumiem, bet īpaši pēc četrrocīgi nospēlētās dziesmas “Mākonītis un mākonīte”, ko izpildīja Elīna, Zane, Karīna un Enija. Skatītāji uzmanīgi sekoja līdzi notikumiem skečā par to, kā Rūķītis (Esmeralda lieliski tēloja mazo rūķu meiteni) gaida pavasari. Ļoti interesants bija uzvedums par māmiņas lomu ģimenē, ko ne tikai izrādīja, bet arī sacerēja paši 5.klases skolēni. Oskaram, Markusam, Rebekai un citiem piektajiem atklājās īstas aktierdotības. Bija interesanti skatīties.

Pusotru stundu garais koncerts bija zināma atskaite par diezgan sarežģītajā laikā interešu izglītībā apgūto. Koncerta noslēgumā direktors pateicās bērniem, bet jo īpaši viņu skolotājām par ieguldīto sirdsdarbu.

Pēc uzstāšanās Mazzalvē koncertu bija iespēja noskatīties arī Pilskalnes pagasta ģimenēm, kur mazzalvieši tika laipni uzaicināti.

Ģimeņu diena skanīgi nosvinēta.

Žanna Miezīte