Skolēnu padome organizē dambretes turnīru skolā

Skolēnu padome organizē dambretes turnīru skolā

26.janvāra pēcpusdienā skolēnu padome rīkoja dambretes turnīru skolēniem. Skolēni bija ļoti atsaucīgi.

Vispirms nedēļas laikā skolēni klasēs spēlēja dambreti, uz skolas turnīru tika izvirzīti 2 labākie dambretisti no klase. Skolēni aktīvi cīnījās par vietā trīs klašu grupās : 1.-3.kl., 4.-6.kl.,7.-9.kl.

Pasākumā skolēni ne tikai spēlēja dambreti, bet arī uzzināja par dambretes vēsturi, noteikumiem un arī par Latvijas labākajiem dambretes spēlētājiem. Mazzalvieši attīstīja savas prāta spējas.

1.-3.klašu grupā 1.vieta Esterei Baltacei, 2.vieta Odrijai Laumanei, 3.vieta Kristīnei Platajai. 4.-6.klašu  grupā 1.vieta Artim Dubinskim, 2.vieta Marekam Lokesam, 3.vieta Ernestam Baltacim. 7.-9.klašu grupā diplomus par dalību finālā saņēma Oskars Piebalgs, Esmeralda Radionova un Toms Linmeijers.

Visi dambretes turnīra fināla uzvarētāji saņēma diplomus un saldas balvas.

Kārtējais skolēnu padomes organizētais pasākums izdevās. Paldies skolasbiedriem par atsaucību!

Skolēnu padomes vārdā Zane Dubinska