Skolotāju diena Mazzalvē

Skolotāju diena Mazzalvē

Oktobra pirmā svētdiena ir Skolotāju diena. Mazzalvē skolotājus sumināja 28.septembrī. Diena sākās ar svinīgo pasākumu kamīnzālē. 9.klases skolēni Krista Kubliņa, Ernestīne Baltace un Toms Linmeijers vadīja pasākumu, klašu sagatavotos priekšnesumus. Katrs skolotājs saņēma ziedus ne tikai no skolēniem, bet arī no Miķeļa (jo rīt Miķeļdiena). Direktors pasniedza apbalvojumu “Gada skolotājs 2023 Mazzalvē” skolotājai Daigai Pabērzai. Noslēgumā tika “ievēlēti” ar skaļākajām gavilēm mācību pārzine šai dienai Sabīne Drevinska un direktors Kristers Langa.

Sekoja 2 mācību stundas, kuras vadīja 9.klases skolēni. Šai laikā skolotāji pulcējās skolas pagalmā, kur saņēma aploksni ar vecāku padomes sagatavotiem 5 uzdevumiem – gan salikt ziedu paklāju skolas dzimšanas dienas gadadienai, gan dziedāt, gan salikt mīklu no dotajiem vārdiem un atminējumu izveidot no dabas materiāliem, gan dāvāt citam skolotājam piepūstu un aprakstītu ar novēlējumu balonu.

Paldies vecākiem par skaistajiem rudens ziediem un pārdomāto “pārgājienu” ar uzdevumiem!

29.septembrī skolotāji aicināti uz Veronikas Plotņikovas un Ņikitas Osipova koncertu “Par pēdējo lapu” Neretas kultūras centrā.