Stāstniece Līga Reitere ar mazzalviešiem runā  par glītrakstīšanu un dialektiem

Stāstniece Līga Reitere ar mazzalviešiem runā par glītrakstīšanu un dialektiem

6.oktobris Mazzalvē bija īpaša diena, jo programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Mazzalvē viesojās stāstniece Līga Reitere. Katrā klasē stāstniece vadīja neparastas latviešu valodas nodarbības. Ar sākumskolas skolēniem Līga  Reizniece izzināja rakstīšanas rīku attīstību, glītrakstīšanas prasmju veidošanu skolās pagājušajā gadsimtā. Skolēniem bija iespēja redzēt pagājušajā gadsimtā rakstītus bērnu rakstu darbus, glītrakstīšanas paraugus, liecības, dienasgrāmatas, redzēt interesanti veidotu 20.gadsimta sākumā izdotu plastmasas burtnīcu – tāfelīti, kura bērni rakstīja ar zīmuli un varēja uzrakstīto notīrīt, lai rakstītu ko citu. Nodarbības papildināja kopīga dziedāšana un atbilstošas rotaļas.

5.-9.klašu skolēniem savukārt bija interesantas, valodu bagātinošas nodarbības par dialektiem. Līga Reitere ir no Ventspils puses, tāpēc īpaši neparasti bija dzirdēt “ventiņu mēlē” runātus asprātīgus tekstus, kas mudina uz smiešanos un ir ilgi atmiņā paliekoši. Saruna par valodas bagātību tautasdziesmās lika aizdomāties par mūsu katra atbildību par savu valodas kultūru un košumu.

Žanna Miezīte