“Talantiņš” iekrāso dienu

“Talantiņš” iekrāso dienu

17.aprīļa rītā bija manāma rosība-visi ceļi veda uz Neretas kultūras namu, kurā norisinājās “Talantiņš”. Tajā varēja piedalīties no triju gadu vecuma. Varēja dziedāt, dejot, deklamēt, rādīt akrobātikas vingrojumus, burvju trikus. Jaunu pieredzi iegūt devās Mazzalves pamatskolas ” Rūķu ” grupas meitenes- Emīlija Baltace un Letīcija Zariņa. Abas deklamēja dzejoļus, Letīcija parādīja, ko spēj viņas lunkanais ķermenis- grieza ritentiņu, taisīja tiltiņu, visu noslēdza ar špagatu. Abas saņēma skaļus aplausus. Redzējām citu bērnu ieguldīto darbu, cik dažādi mēs spējam būt! 
Sirsnīgs paldies Neretas PII ” Ziediņš” kolektīvam par “Talantiņa ” atdzimšanu, uzņēmību organizēt, paldies lieliskajiem sponsoriem par tik jaukām, vērtīgām dāvanām. Lai visiem veselība, enerģija, darot labus darbus!

Pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa