Tūrisma diena Mazzalves pamatskolā

Tūrisma diena Mazzalves pamatskolā

27.septembris pasaulē tiek atzīmēta kā Pasaules Tūrisma diena. Pirmo reizi tāda diena tika atzīmēta 1980. gadā. Svinot šo dienu, pasaulei tiek atgādināts par tūrism nozīmi pasaulē – cilvēkiem ceļojot, tiek iepazīta savas zemes vai citu zemju kultūra, tradīcijas, cilvēki.

 Arī mēs ļāvāmies šai dienai un piedāvājām Mazzalves pamatskolas skolēniem kļūt par tūristiem Ērberģes muižā. 27. septembra rītā skolēniem bija iespēja tikties ar Ērberģes muižas baronu  fon Hānu – gidu Elmāru Vectirānu. Tikšanās notika muižas kamīnzālē, kurā pa klašu grupām skolēni ar interesi klausījās ne tikai  barona fon Hāna stāstā,  bet arī  muzikālajā sveicienā Tūrismā dienā. Skolēniem barons fon Hāns stāstīja, kāpēc ģērbjas tādās drēbēs, kas ir tūristi, ko piedāvājam tūristiem.   Stāstīja par baronu dzīvi Ērberģes muižā, par īpašumiem, par darbu, kuru veica tā laika zemnieki. Noskaidroja par bagātībām, kuras piederējušas fon Hānu dzimtai. Tika atklāts arī noslēpums, kur atradusies pazemes eja un kāpēc tāda bija vajadzīga. Uzzināja arī par 2 pašnāvībām  muižā. Skolēni teica, ka izklausoties pēc šausmu stāstiem. Arī par noslēptajām bagātībām muižas parkā tagad zina katrs. Bērniem svarīgi bija noskaidrot, vai pats barons esot redzējis Zilo dāmu? Un baronlielskungs tad stāstīja notikumus no piedzīvojumiem muižā pēc savas pieredzes.  Skolēniem bija nedaudz bail, jo jau fantazēja, kā viņi redzēs Zilo dāmu. Šoreiz tas lai paliek noslēpums, bet visi bija gatavi ar Zilo dāmu tikties. Īpašs prieks skolēniem bija par zīmogu, kuru barons rādīja. Audzinātājas saņēma Aizkraukles novada bukletus, kuros ir daudz informācijas : ko var redzēt, kur var paēst, kur var pārnakšņot, kur var aktīvi līdzdarboties vai izklaidēties.  Noskaidrojām, kad vēl skolēni varētu kļūt tūristi. Vecāko klašu skolēni atcerējās, ka pagājušajā nedēļā viņi bija tūristi, jo bija ekskursijā uz Cēsīm, jaunāko klašu skolēni zināja, ka 29. septembrī brauks ekskursijā, tātad būs tūristi.  Baronam fon Hānam nācās atbildēt uz daudziem jautājumiem, lai skolēniem būtu skaidrs,  kas ir interesants mūsu muižā.

Noslēgumā ar baronu vēlējās nofotografēties- lai paliek atmiņa par šo dienu.

 Silvija Lisovska