Ūdens diena Mazzalvē

Ūdens diena Mazzalvē

 Pasaules ūdens diena – 22. marts. Tā ir diena, kurā kaut nedaudz jāaizdomājas par ūdens lomu cilvēka dzīvē, jo ūdens ir vajadzīgs visiem: gan augiem, gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Bez ūdens nebūtu dzīvības.

   Tāpēc Mazzalves pamatskolas 5.- 7. klašu skolēni šajā dienā piedalījās virtuālajā Ūdens dienai veltītajā pasākumā. Skolēni sadalījās 4 komandās un sāka savu dalību pasākumā,  mēģinot izdomāt dziesmu, kurā pieminēts ūdens. Pēc tam sekoja dažādu izzinošu videofaktu skatīšanās, kura mijās ar uzdevumu pildīšanu komandās. Skolēni skatījās izzinošos video par to, kāpēc ir svarīgi saudzēt saldūdeni, kas notiek pasaulē ūdens trūkuma dēļ un kā mēs katrs varam palīdzēt taupīt un sargāt ūdeni no piesārņošanas.  Pildot tiešsaistes uzdevumus, jaunieši atsvaidzināja savas zināšanas par ūdens riņķojumu, ūdens daudzuma sadalījumu uz zemeslodes, ūdens sastāvu, ūdens vārīšanās un iztvaikošanas temperatūru, agregātstāvokļu maiņu  utt. Pēdējais uzdevums bija Kahoot testa izpildīšana. Saskaitot iegūtos punktus, draudzīgi uzvarēja komandas “Zivis” ( Amanda Lokesa, Kristiāns Bardī, Krista Kubliņa, Agnija Misūne, Dāniels Baltacis) un  “Ūdens”  (Ingars Jalovčuks, Kristena Kučinska, Toms Lomaga, Toms Linmeijers, Ralfs Pilmanis, Dace Krotova).

   Paldies skolēniem par atsaucību un piedalīšanos, jo darbošanās virtuālā vidē prasa gan pacietību, gan laiku, gan jaunu prasmju apgūšanu, bet šajos apstākļos tā ir arī iespēja sazināties, sadarboties, sacensties un papildināt savas zināšanas.

Anda Freimane