Veiksmīgāka komunikācija bērnu – vecāku starpā. Kā palīdzēt bērnam izvēlēties profesiju?

Veiksmīgāka komunikācija bērnu – vecāku starpā. Kā palīdzēt bērnam izvēlēties profesiju?

4.martā Neretas novada skolēnu vecākiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika tiešsaistes pasākums „Veiksmīgāka komunikācija bērnu – vecāku starpā. Kā palīdzēt bērnam izvēlēties profesiju.

Pasākumu vadīja personīgās izaugsmes trenere, Jauniešu akadēmijas “Pacel Pasauli!” dibinātāja un vadītāja, personiskās izaugsmes speciāliste, karjeras konsultante Dace Briede-Zālīte.  Piedalīties pasākumā tika aicināts ikviens Mazzalves pamatskolas un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēna vecāks. Nedēļu iepriekš 8. -12. klašu skolēni tika aicināti izpildīt DISC testu, kas nosaka, kuri  profesijas virzieni labāk piemēroti konkrētajam personības tipam. Zinot sava bērna testa rezultātus, vecākiem vieglāk sekot lekcijā sadzirdētajam, vieglāk saprast bērna uzvedību dažādās situācijās, noskaidrot, kuras profesionālās jomas ir bērnam vairāk piemērotas.Tiešsaistes nodarbībā dalībnieki uzzināja par četriem personības tipiem: D, I, S un C. Ar spilgtiem piemēriem lektore raksturoja katru personības tipu.

 D tipa cilvēku pasaulē ir maz ( 3%), viņiem piemīt augsta enerģija, motivē vara, nauda, augsti mērķi, vēlme vadīt.  Šī tipa cilvēkiem svarīgi, kādas ir viņu vērtības.

I tipa cilvēki ir iedvesmas un ietekmes cilvēki. Viņiem svarīgi, lai dzīve ir interesanta. Svarīgi, ka viņus apbrīno, patīk spožums, pasākumi, aktivitātes. Vecāki uzzināja, ka šī tipa bērni labi sadarbojas, viņiem ir daudz ideju.

S tipa cilvēki pēc metodes tiek uzskatīti par stabilitātes cilvēkiem.  Viņi  ir pacietīgi, neatlaidīgi un smalkjūtīgi. Svarīga drošība. Viņiem nepatīk izmaiņas. Par savu misiju uzskata palīdzību citiem. Patīk strādāt drošā vidē, lielos uzņēmumos. Svarīgs kolektīvs un komunikācija. Pasaulē  69% cilvēku pieder šim personības tipam. Bērni, kuriem ir šī tipa iezīmes, bieži izvēlas palikt tuvāk savai ierastajai videi.

C tipa cilvēki ir ļoti apdāvināti, atbildīgi un precīzi. Izteikti analītiķi. Meklē un analizē, iesākto darbu vienmēr izpilda līdz galam. Ir uzmanīgi, vienmēr pārbauda, jo baidās no kritikas. Patīk kārtība, ir iekšēji sakārtoti. Intraverti.

Pēc lekcijas notika individuālās konsultācijas,  kurām ieinteresētie vecāki bija pieteikušies  iepriekš. Kopā ar ģimeni tika analizēti bērna testa rezultāti. Vecāki vairāk uzzināja  par sava bērna personības tipa iezīmēm un tam piemērotām profesijām. Lektore atbildēja uz vecāku jautājumiem par komunikāciju, mūsdienu jauniešu uztveres īpatnībām, uzvedību dažādās stresa situācijās u.c. Individuālās konsultācijas ieilga, tāpēc lektore rada iespēju ieinteresētos vecākus konsultēt  nākamajā dienā.

Lekcijas laikā tika veikts ieraksts. To iespējams saņemt skolēnu vecākiem, kuri nevarēja piedalīties ZOOM lekcijā. Nodarbībā tiešsaistē piedalījās 59 dalībnieki. Pirms tās lektore vecākiem novēlēja:   ”Ja no šī vakara būs kaut viena atziņa, kas ļaus labāk saprasties ar saviem bērniem, tad ir bijis vērts piedalīties.”

 No Mazzalves pamatskolas un Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vecāku atsauksmēm  varam secināt, ka tas piepildījies.

“ Lekcijas nodarbība bija vērtīga, jo tā deva norādes un ieteikumus mana bērna tālākajā karjeras izvēlē. Nodarbība bija ļoti skaidra un konkrēta. Paldies lektorei! “ 

“Ļoti vērtīga nodarbība, kad manam bērnam jāizdara izvēle un īsti nevaram pieņemt lēmumu, saprast, kuru ceļu izvēlēties. Laba lekcija par personības tipiem, ļoti saprotams skaidrojums un piemēri.  Individuālā konsultācija noderēja, liels paldies konsultantei!”

“Noderīgas zināšanas par personības tipiem, varēju padomāt par sevi, saviem bērniem. Noderīgi, lai atbalstītu bērna profesijas izvēli nākotnē. Bija interesanti izzināt, saprast sava bērna īpašības un rīcību ikdienas situācijās.  Paldies par iespēju piedalīties lekcijā!”

 “Noderīgas zināšanas par personības tipiem, varēju padomāt par sevi, saviem bērniem. Noderīgi, lai atbalstītu bērna profesijas izvēli nākotnē. Bija interesanti izzināt, saprast sava bērna īpašības un rīcību ikdienas situācijās.  Paldies par iespēju piedalīties lekcijā!”

 Izdevumi par tiešsaistes pasākumu vecākiem un individuālajām vecāku konsultācijām apmaksāti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Pedagogs karjeras konsultants  Rita Trukša