Viktorīna par Latviju

Viktorīna par Latviju

Par godu Latvijas svētku nedēļai, skolēnu pašpārvalde sarīkoja viktorīnu “Ko tu zini par Latviju?’’, 6.-9. klašu skolēni, kā arī skolotāji varēja pārbaudīt savas zināšanas par savu valsti. Spēle tika veidota aplikācijā ‘’Kahoot’’, kas padarīja viktorīnas veidošanu un pasniegšanu vienkāršu. Jautājumi bija par Latvijas vēsturi un pašiem svarīgākajiem notikumiem un personām. Katrs dalībnieks varēja atbildēt uz jautājumiem izvēloties vienu no 4 dotajiem atbilžu variantiem, iekļaujoties 10 sekunžu laika limitā. Iegūto punktu skaits par katru jautājumu bija ne tikai uz precizitāti, bet arī uz ātrumu. Spēles beigās tika aprēķinātas pirmās 3 vietas, un uzvarētājiem arī tika pasniegtas balvas un diplomiю