Vīrišķības stunda Mazzalvē

Vīrišķības stunda Mazzalvē

Ērberģes parkā pulcējās bērni un jaunieši, lai piedalītos Zemessardzes pārstāvju sagatavotā trasē, kur bija iespēja iepazīties ar zemessargu prasmi maskēties (maskēšanās tērps, dažādās maskētās vienkāršotās teltis, ko grūti ieraudzīt, prasme izmantot telti), izzināja zemessarga ekipējumu un iepazina dažādus ieroču veidus. Bērniem un jauniešiem bija iespēja sevi pārbaudīt, pilnā ekipējumā pārvarot šķēršļu joslu un trāpīgi mest “granātu” norādītajā laukumā. Noslēgumā zemessargi apbalvoja tos, kuri visātrāk veica šķēršļu joslu un bija trāpīgākie “granātu” metēji. Nodarbība noslēdzās ar paraugdemonstrējumu, kurā zemessargs parādīja, kā var iekurt uguni bez sērkociņiem. Tā bija vīrišķības stunda, zemessardzes iepazīšana.