Zandai 2.vieta Aizkraukles novada ķīmijas olimpiādē

Zandai 2.vieta Aizkraukles novada ķīmijas olimpiādē

Mazzalves pamatskola arī šajā mācību gadā ir iesaistījušās projektā “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”, kurš tiek realizēts no  2017.gada augusta.
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz arī iespēju piedalīties novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.

Janvāra nogalē 9.klases skolniece Zanda Zariņa pārstāvēja Mazzalves pamatskolu novada ķīmijas olimpiādē un savā 9.klašu grupā ieguva godpilno 2.vietu, uzrādot labākus rezultātus nekā visu Aizkraukles novada vidusskolu pārstāvji. Esam lepni par Zandu! Protams, paldies skolotājām, kuras Zandu olimpiādei sagatavoja – Diānai Voļnagai un Ludmilai Rozei, kura ķīmiju mācīja līdz Ziemassvētkiem!

Žanna Miezīte