Zini vai mini

Zini vai mini

24.maijā, projekta “Tu neesi viens” ietvaros, biedrība “Ērberģietes ” rīkoja kārtējo aktivitāti – “Prāta spēles”.  Tajā piedalījās 5.-7.klašu audzēkņi.  Tika izspēlētas 10 tēmas un katrā no tām trīs jautājumi. Par katru pareizu atbildi tika piešķirts viens punkts, bet par daļēji pareizu puspunkts. “Prāta spēlēs” piedalījās četras komandas,  katrā pieci spēlētāji. Komandas nosaukums bija tāds, kādā krāsā bija dalībnieku krekliņi.  Šīs ir  spēlēs, kurās ir jāprot ieklausīties savos komandas biedros, uzticēties, jo viens visu nevar zināt, bet komanda tas jau ir spēks. Jautājumi tika piemeklēti atbilstoši bērnu vecumam. Laiks pagāja nemanot un kamēr biedrības “Ērberģietes” dalībnieces apkopoja rezultātus, sacensību dalībniekiem bija iespēja pacienāties ar sarūpēto nelielo cienastiņu. Kopā atbildot pareizi uz visiem jautājumiem komandai bija iespēja nopelnīt 30 punktus. Saskaitot iegūtos punktus 1.vietu ar 21,5 punktiem izcīnīja Sarkanā komanda, otro vietu ar 20,5 punktiem Zaļā komanda, trešā vieta ar 18 punktiem tika Zaļajai komandai, ceturtā vieta ar 11 punktiem – Dzeltenajai komandai. Dalībniekiem beigās tika pasniegti diplomi un saldas balviņas. Liela daļa bērnu atzina šāda veida sacensības  par gana interesantām un labprāt turpinātu tādās piedalīties arī turpmāk.

Projekta vadītāja – Astra Saveļjeva